Mezinárodní setkání cimbálových hudeb 12. 6. 2010

10. ročník festivalu ve Vinohradech Sádek.
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz