Kytarové kvarteto v Gotické síni

Krásný koncert připravilo zaplněnému sálu Pražské kytarové kvarteto, na začátku se pak představila violoncellistky Anna Čermáková, vítězka krajské soutěže ZUŠ, kterou pedagogicky vede Martina Charvátová.

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz