Koncert k výročí ukončení 2. sv. války

Slavnostní koncert k výročí ukončení 2. světové války se odehrál v DKO Jihlava. Zazněla Má vlast Bedřicha Smetany v podání Filharmonie Hradec Králové společně s dirigentem Markem Štilcem.

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz