Koncert 7.6. 2010

Kubínovo kvarteto a klavírista Michal Bárta zahráli mimo jiné i Mahlerův kvartet.
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz