Koncert 25. 5. 2010

Otvírání studánek Bohuslava Martinů v podání Pěveckého sdružení Campanula pod vedením Pavla Jiráka
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz