Zahajovací koncert 15. ročníku

Moravská filhramonie Olomouc, Patrick Gallois a 1. symfonie Gustava Mahlera.

Foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz