Vlastimil Vondruška na festivalu Mahler-Jihlava

V refektáři hotelu Gustav Mahler měl své setkání s čtenáři a fanoušky spisovatel a historik Vlastimil Vondruška.

foto: Jan Černo

jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz