Živý obraz - opravdu rekord!!!

11. června zažila Jihlava živý obraz „Jan Amos Komenský opouští vlast“, v rámci festivalu Gustava Mahlera. Zúčastnilo se ho rekordních 405 účastníků v kostýmech.

Gymnázium Jihlava se zapojilo s celkem 51 studenty nižšího gymnázia a 2 učiteli.

Prima a sekunda ztvárnila děti kolem Jana Amose Komenského, učitele národů.

Studenti tercie a kvarty a odpovídajících ročníků šestiletého gymnázia vytvořili řemeslníky – pivovarníky, kováře, pekaře, soukeníky a řezníky. Kostýmy jsme ladili do počátku 20. století.

Chtěli bychom poděkovat zástupcům těchto řemesel v Jihlavě, kteří nám pomohli se této role ujmout. Zapůjčili nám dobové rekvizity, nástroje a oblečení, byli ochotni věnovat nám svůj čas.

Poděkování patří panu sládkovi Richardu Procházkovi a paní Evě Vařejčkové z Pivovaru Jihlava, paní Velíškové a celému pekařství Velíšek, kovářům, pánům Leopoldům Habermannům, panu Martinu Kosovi a paní Daně Novákové z Muzea Vysočiny a paní Hajduchové z řeznictví Štambera. Velký dík patří také panu Martinu Kolářovi z divadelního souboru De Facto Mimo, který nám zapůjčil divadelní oblečení. Děkujeme i mnoha jednotlivcům, kteří nám pomohli.

Věřím, že radosti, zážitkům a tvořivosti je třeba jít vstříc, živý obraz nás bavil!

Děkujeme organizátorům!

Soňa Jurkovičová

V Událostech v kultuře...

- reportáž v čase 12:38 - 14:13

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture

Autor: admin
Vydáno: 15. 06. 2015
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz