Pocta Mistru Janu Husovi na festivalu Mahler Jihlava

Pocta Mistru Janu Husovi na festivalu Mahler Jihlava

Krásný zážitek připravili divákům protagonisté koncertu k poctě Mistra Jana Husa - herec Alfréd Strejček a Pěvecké sdružení Campanula se sbormistrem Pavlem Jirákem. Večer byl důstojným připomenutím letošního výročí mučednické smrti Mistra Jana.

Autor: admin
Vydáno: 25. 06. 2015
jihlava.cz
kr-vysocina.cz
mkcr.cz